Gia Minh - Ngày yêu thương
Với ý nghĩa trân trọng và tôn vinh những đóng góp của chị em vào sự tồn tại, phát triển vững mạnh của công ty, những người đàn ông Gia Minh đã tổ chức "Ngày yêu thương" nhân dịp ngày 20/10.

Những người đàn ông Gia Minh trách nhiệm trong công việc, chu toàn vô cùng với vợ con và gia đình, sống hết lòng vì một tập thể gắn bó. Món quà bất ngờ đặc biệt của các anh dành tặng chị em thật sự bất ngờ và ý nghĩa. "Ngày yêu thương" đã đem lại cho tất cả thành viên trong gia đình Gia Minh nhiều cảm xúc!


(Phòng Truyền thông)