Thông báo chuyển địa điểm văn phòng

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIA MINH

-----------------------

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         

                           Độc lập – Tự do – Hanh phúc

--------------------------------

 

Số:     /CV/GM/2017

Hà nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO
V/v: Chuyển văn phòng giao dịch

Kính gửi: Quý khách hàng và các đối tác.

Công ty TNHH Dược phẩm Gia Minh xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng và các đối tác trong thời gian vừa qua.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và các đối tác về việc thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch kể từ ngày 28  tháng 7 năm 2017 như sau:

Tên công ty: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIA MINH

Văn phòng giao dịch cũ:

Số 19 ngách 71/46 Hoàng văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (24).3776.1817                  Fax: (24).3776.2918

Email:   info@giaminh.com.vn                             

Website: www.giaminh.com.vn

Văn phòng giao dịch mới:

Lô D2 – Dự án PANDORA, số 53 phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: (24).3776.1817                   Fax: (24).3776.2918

Email:   info@giaminh.com.vn                                             

Website: www.giaminh.com.vn

Kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2017, các giao dịch kinh doanh, thư tín, hàng gửi vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ mới như trên. Mọi chức năng hoạt động và các thông tin liên quan khác của Công ty không thay đổi.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ của hơn Quý khách hàng và các đối tác trong thời gian sắp tới.


Nơi nhận:                              
– Như trên;
– Lưu VT.

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIA MINH